Mesajul Președintelui AO „Aripile Speranței”

AO „Aripile Speranței” este primul prestator de îngrijiri paliative gratuite din raionul Orhei, pentru  maturi și copiii care suferă de cancer și alte maladii incurabile. Pe parcursul anului 2014 organizația a efectuat peste 1500 vizite la domiciliu cu echipa mobilă, acordînd servicii medico-sociale de înaltă calitate și suport psiho-emoțional.

Acest lucru nu ar fi fost posibil  fără compasiunea și responsabilitatea echipei noastre, care muncește nu doar cu angajare fizică, dar și sufletească și desigur, fără suportul financiar al donatorilor și sponsorilor, oamenilor de bună credință.

Din numele echipei noastre și pacienților noștri, vă exprimăm aleasa noastră recunoștință pentru susținerea oferită, care ne dă posibilitatea să muncim cu dăruire și să alinăm durerea suferinzilor.

Președintele AO „Aripile Speranței”

Victoria Tintiuc

 

Misiunea AO „Aripile Speranței”

Îmbunătățirea calității vieţii pacienţilor, cu maladii oncologice și alte maladii incurabile progresive şi avansate, cît și persoanelor vîrstnice, prin acordarea serviciilor de îngrijiri paliative și a îngrijirilor medico-sociale

Viziunea AO „Aripile Speranței”

Implimentarea serviciilor de îngrijiri paliative în programul de sănătate publică şi extinderea lor la nivel naţional, promovarea serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu, a dezvoltării conlucrării între sectorul public şi cel privat în domeniul acordării asistenţei medico-sociale la domiciliu.

Despre AO „Aripile Speranței”

IMG_0823

AO „AO Aripile Speranței” este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică, non-profit şi a fost înfiinţată şi înregistrată legal la Ministerul Justiţiei sub numărul de înregistrare MD 0000000014, cu numărul de identitate 1013620002519l 1504 în anul 2013, avînd ca scop crearea unui nou sistem de asistenţă medico-socială, destinat bolnavilor incurabili de cancer în stadii avansate şi terminale, cît şi familiilor lor.

În anul 2014 AO „Aripile Speranței” a înfiinţat  un serviciu de îngrijiri paliative la domiciliu.

AO „Aripile Speranței” este membră a rețelei prestatorilor de îngrijiri comunitare la domiciliu.

Membru al Grupului de Lucru pentru elaborarea Programuuil National de Control al cancerului in Moldova.

DSC_0271

Echipele mobile AO ,, Aripile Speranței» din cadrul Proiectului Dezvoltarea și consolidarea capacității în prestarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu în raionul Orhei, realizat în perioada 01.06.2016-31.05.2017

 

Инструменты

 

 

Яндекс.Метрика